Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

25.3.2022

Chmelařské muzeum

Současnost Chmelařského muzea

Česací stroj Bruff typ D 11 z AnglieV roce 2007 oslavilo Chmelařské muzeum v Žatci své desáté narozeniny. Stalo se jedinečným klenotem v náhrdelníku nabídky turistických a návštěvních cílů ve městě, kde je pivo a chmel doma.

Od té doby byl ve spolupráci s Chrámem Chmele a Piva realizován nový vstupní objekt našeho muzea, kde je vystaven česací stroj BRUFF typ D 11, který pochází z Anglie. V roce 1956 byl dovezen a uveden do chodu v Kolešovicích na Rakovnicku, kde s ním pracovali až do 80. let 20. století.

Ve spolupráci s Chmelařským institutem Žatec vznikla expozice, věnovaná pivu, které vévodí varná souprava tzv. ověřovacího minipivovaru z 50. let 20. století.

V červnu 2009 se poprvé oficiálně zjevil chmelový skřítek Hop, který se stal oficiálním maskotem Chmelařského muzea a propaguje jej na akcích doma i ve světě. Zatím nejdále byl v Belgii.

S přispěním a s pomocí pěstitelů chmele z celé naší chmelařské oblasti byla realizována stálá expozice „Chmelařský rok“ , která dokumentuje všechny činnosti spojené se současným pěstováním chmele.

S pěstiteli chmele spolupracujeme rádi. Scházíme se s nimi, nebo oni u nás při nejrůznějších příležitostech. Hlavně při oslavách svátku sv. Vavřince, který je, mimo jiné, i patronem chmelařů. Nebo na sv. Martina, kdy se naše muzeum stává místem pro setkání pěstitelů ze všech chmelařských oblastí. Při neformálních rozhovorech máme možnost a čas ohlédnout se za sklizní chmele a sdělit si navzájem nové poznatky a zkušenosti.

Každým rokem přivítáme v muzeu nejen domácí ale i zahraniční návštěvníky z nejrůznějších částí světa.

Prakticky neexistuje světadíl, jehož obyvatelé by u nás nebyli, snad s výjimkou Antarktidy.

Navštěvují nás chmelaři ze zahraničních pěstitelských oblastí z Německa, Belgie, Polska, Anglie, Austrálie i Jižní Afriky.

Radost nám dělá zájem odborných vysokých, středních, základních i mateřských škol.

Spolupracujeme se sousedním Chrámem chmele a piva a podílíme se na společných celoměstských akcích, jakými jsou jarní Chmelfest a podzimní slavnosti chmele a piva, žatecká Dočesná.

S Regionálním muzeem K.A. Polánka se aktivně podílíme na přípravě a průběhu Dnů evropského dědictví.

Naše články naleznete v tištěných periodikách, samozřejmě hlavně v odborných.

Občas o nás uslyšíte na rádiových vlnách, nebo nás zhlédnete v nejrůznějších televizních pořadech.

Kromě svého hlavního úkolu a poslání, kterým je trvalé a soustavné vytváření muzejních sbírek jako pramenů pro poznání vývoje chmelařství, se podílíme na šíření dobrého jména českého chmele, jeho historie i současnosti a svým dílem přispíváme k zachování tisícileté tradice českého chmelařství.