Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

11.10.2019

Novinky

11.10.2019

Setkání nositelů Chmelového řádu

V pátek 27.9.2019 proběhlo ve Chmelařském muzeu třetí setkání nositelů Chmelového řádu.

Uvítali jsme celkem 38 chmelových rytířů z celkového počtu 60 žijících. Na úvod promluvil předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, který se zaměřil na 160. výročí narození doc. Karla Osvalda. Po něm předseda představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, Mgr. Zdeněk Rosa BA promluvil o historii udělování Chmelových řádů a o současnosti pěstování chmele. Následovala komentovaná prohlídka Chmelařského muzea, návštěva kašny Chmelových rytířů v Klášterní zahradě, a nakonec prohlídka a ochutnávka piva v nově otevřeném řemeslném pivovaru Pioneer Beer Žatec. Během setkání bylo pořízeno mnoho fotografií a účastníci se setkali se svými kolegy, současnými chmelaři, zavzpomínali a prožili hezký den.

První setkání nositelů Chmelového řádu proběhlo v roce 2002 ve Chmelařském institutu v Žatci. Druhé setkání proběhlo v září 2011. Zatím nebyl stanoven datum dalšího setkání, ale v dosud naznačené časové posloupnosti se nabízí rok 2025, nebo dříve.

Více informací najdete v sekci EXPOZICE/ Nositelé Chmelového řádu.