Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

25.8.2020

Novinky

10.10.2019

Žatec – město chmele

Projektový týden pro 5. třídy ZŠ Komenského alej

Po první, úspěšné části projektu, byla připravena a realizována jeho druhá část ve dnech 11. až 13. září. Cílem bylo seznámit školní mládež se současností pěstování a zpracování chmele. Děti navštívily chmelnice a sklizňové středisko v obci Stekník. Potom se přemístily do zpracovatelského areálu firmy CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec v Mostecké ulici.

Další den žáci pracovali ve svých třídách na závěrečných plakátech. Projektový týden byl slavnostně zakončen prezentací plakátů spolužákům a učitelům. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a jejich tvůrci odměněni.

Více informací, reportáž a všechny plakáty najdete v sekci NAŠE PROJEKTY.