Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

18.8.2021

Chmelařské muzeum

Na úvod

Chmelařské muzeum - vstupní halaChmelařské Muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše 4.000 m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě.

Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobeninami.

Zaujmou vás dobové fotografie a písemné doklady o pěstování chmele a o vaření piva. Najdete zde i zajímavé nářadí, mechanizační prostředky a historické stroje.


Historie

Areál dnešního Chmelařského muzea vznikal postupně na konci 19. století v několika etapách, v rozmezí asi dvaceti let a za různých majitelů. Objekty sloužily jako sklady a balírny chmele.

Více z historie

Současnost

V roce 2007 oslavilo Chmelařské muzeum v Žatci své desáté narozeniny. Stalo se jedinečným klenotem v náhrdelníku nabídky turistických a návštěvních cílů ve městě, kde je pivo a chmel doma.

Více ze současnosti

Zřizovatel

Chmelařství, družstvo Žatec je organizací sdružující většinu českých a moravských pěstitelů chmele hospodařících téměř na 95% ploch chmelnic České republiky.

Předmětem činnosti družstva je poskytování širokého sortimentu služeb zejména těm právnickým a fyzickým osobám, které se zabývají pěstováním chmele ve všech tradičních oblastech ČR. Jedná se především o nákup, skladování, zpracování a obchod s chmelem. Dále pak o výrobu a dodávku chmelařské mechanizace, výstavbu chmelnic, prodej chmelařských potřeb a poskytování informačních technologií pro obor chmele.

Chmelařství, družstvo Žatec je majoritním vlastníkem české chmelařské obchodní společnosti Bohemia Hop, a.s. a společnosti MORAVA – HOP s. r. o.

Chmelařství, družstvo Žatec jako vlastník a provozovatel Chmelařského muzea usiluje o zachování historie českého chmelařství.