Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

25.3.2022

Chmelařské muzeum

Historie Chmelařského muzea

Chmelařské muzeumAreál dnešního Chmelařského muzea vznikal postupně na konci 19. století v několika etapách, v rozmezí asi dvaceti let a za různých majitelů. Objekty sloužily jako sklady a balírny chmele.

Z dnes stojících domů vznikly jako první objekty č.p.306, 1952 a starší část domu č.p. 305, které se na nejstarších nalezených stavebních plánech z roku 1881 objevují již jako postavené.

V roce 1890 již stálo třetí křídlo domu č.p.305. Okolo roku 1898 bylo dostavěno i třetí nároží a po roce 1900 byly budovy směrem do náměstí Prokopa Velkého propojeny úzkým křídlem. Tím vznikl půdorys uzavřeného trojúhelníku.

Podle výpisu z katastru nemovitostí byl areál až do konfiskace v roce 1945 rozdělen na dvě samostatné části ve vlastnictví různých majitelů. Domy č.p.1952 a 305 patřily od roku 1881 rodině Melzerů. V roce 1939 je zabrala Německá říše. Posledními soukromými majiteli byli v roce 1943 Fritz Roth a Alois Kaiser. V roce 1945 je konfiskoval český stát. Ostatní objekty koupili v roce 1882 Leonhard a Francizska Hahnovi. Od roku 1885 až do konfiskace v roce 1945 patřili firmě Pfister a Wüstl.

Areál sloužil od svého založení až do roku 1995 jako sklady a balírny chmele. Do roku 1945 byl rozdělen do dvou na sobě nezávislých provozů, patřících dvěma různým firmám.. V obou firmách probíhal v podstatě stejný výrobní proces: skladování sušeného chmele od pěstitelů, kontrola kvality, síření, lisování a ukládání chmele do vývozních balení. Obě části proto měly vlastní sklady, sirnou komoru a balírnu. V nárožním objektu se zachoval původní balotový lis od firmy J.W.Spaeth z roku 1880. Jedna ze sirných komor se dochovala ve výborném stavu, v nezjištěném období byl ale zbořen její komín.

Všechny objekty patřily od roku 1950 Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a od roku 1954 Výkupnímu skladu chmele. V 50. letech 20. století vyhořel jeden z nárožních domů směrem do náměstí Prokopa Velkého. Po jeho odstranění zde byly vystaveny garáže.

V roce 1961 je uváděn jako majitel celého areálu podnik Chmelařství, který je vlastní dodnes. Nástupnickou organizací se v roce 1991 stalo Chmelařství, družstvo Žatec, které je zřizovatelem Chmelařského muzea.
.
Na konci roku 1995 bylo rozhodnuto o opravě všech budov a jejich následném využití pro soustředění dokumentace o historii oboru chmelařství.
V roce 1997 u příležitosti konání 45. Mezinárodního chmelařského kongresu IHGC byla jeho účastníkům dne 5.8. představena expozice Chmelařského muzea a veřejnosti bylo muzeum zpřístupněno 29.8. v rámci 40.Slavností chmele – Dočesné 1997.

V roce 2006 byly budovy Chmelařského muzea na nám. Prokopa Velkého v Žatci uzavřeny a došlo k celkové rekonstrukci.

Slavnostní otevření proběhlo dne 5.5.2007 v rámci každoroční jarní veselice CHMELFEST.