Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

25.3.2022

Expozice

Průvodce expozicemi

Expozice Chmelařského muzeaPro Chmelařské muzeum bylo vybráno autentické prostředí bývalých skladů a balírny chmele postavených koncem 19. století, které sloužily déle než 100 let. Zachovány jsou původní prostory pro skladování žoků suchého chmele, pece a komory na síření chmele, manipulační prostory pro lisování včetně lisů z 19. století, konstrukce pro vertikální manipulaci se žoky a nejrůznější původní konstrukční prvky a detaily.

Návštěvník se během prohlídky muzea seznámí s pracovními postupy v bývalém skladu a balírně chmele a zároveň s historií pěstování chmele u nás. Během skutečné cesty časem má k dispozici tištěného průvodce.

Osobnosti

V přízemí muzea jsou připomenuty některé významné osobnosti českého chmelařství. Těmito osobnostmi byli pěstitelé chmele, organizátoři zemědělských podniků, učitelé zemědělských škol, vědci a šlechtitelé chmele, konstruktéři nářadí a strojů k obdělávání chmele, stavitelé sušáren, skladů a balíren chmele, obchodníci s chmelem, pivovarníci, v novější době organizátoři a vedoucí pracovníci samosprávných chmelařských institucí a profesních organizací, výzkumní pracovníci a mnozí další.

Významné osobnosti českého chmelařství

Nositelé chmelového řádu

Chmelařské muzeum - Chmelový řádChmelový řád, založený Janem Neohroženým, narozeným v roce 1371 v Dijonu, měl vyznamenat a poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pro výrobu piva tak důležité.

Před 50 lety byla tato tradice obnovena a má znovu poctít své následníky, kteří byli oceněni ve 14. století. Chmelový řád se řídí stanovami, které předepisují postup pro jeho udělování, aby byli poctěni ti, kteří v oblasti pěstování chmele získali jakékoli zásluhy.

Jsou to pěstitelé chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající mok.

Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají organizace pěstitelů chmele z členských zemí Mezinárodní chmelařské organizace (IHGC) pro ty, kteří se svým dílem zasloužili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR.

Chmelový řád má 3 stupně, kterými je dána výše uznání a to tak, že druhé vyznamenání je vyšší než první, třetí pak nejvyšší:

1. Rytíř chmelového řádu „ Chevalier“

2. Důstojník chmelového řádu „Officier“

3. Velitel chmelového řádu „ Commendeur“

Seznam českých držitelů chmelového řádu od roku 1957