Zřizovatel:

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Mostecká 2580, 438 19 Žatec

IČ: 00212229, DIČ: CZ212229


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem spisová značka Dr., vložka 185.

Poslední aktualizace:

25.3.2022

Děti

Skřítek Hop - Chmelařské muzeum ŽatecSkřítek Hop

Maskotem Chmelařského muzea je chmelový skřítek Hop. Poprvé se objevil v červnu 2009. Od té doby je nedílnou součástí nejen muzea, ale i propagačních materiálů, suvenýrů a různých akcí v Žatci i v cizině.

Hop se vrací

O Hopovi vznikl krátký animovaný film „Hop se vrací“, který se promítá na úvodu prohlídky Chmelařského muzea.

Hlavní hrdina skřítek Hop se vrací po nepochopitelném opuštění žateckých chmelnic zpět do rodné domoviny. Ve světě těžce zkoušel, protože se musel živit nekvalitním cizozemským chmelem.

Skřítek vypráví o tom, jak si českého chmele v zahraničí považují a popisuje proces pěstování chmele od sazenic až po sklizení a usušení chmelových hlávek.

Cílem filmu je přiblížit divákům nejen původ chmele a průběh jeho zpracování, ale i význam a tradici českého chmele pro nás i pro obyvatele vzdálených zemí.

Film je v češtině, ale je možné ho shlédnout s anglickými, německými nebo ruskými titulky.

Námět: Jiří Vaníček, Jaroslav Wagner
Animace: Jaroslav Wagner, Jitka Wagnerová
Zvuk: Jiří Zubík
Namluvil: Jiří Lábus
Délka: 12 minut

Cesta chmelového skřítka Hopa

Skřítek Hop si také pro děti připravil novou zajímavou a zábavnou cestu, která prochází celou expozicí muzea. Poprvé si ji mohly vyzkoušet na svůj svátek, 1.6.2016.

Cesta chmelového skřítka Hopa je určena pro děti od 6 do 12 let, ale mladší děti úkoly také zvládnou s pomocí rodičů či starších sourozenců. Je určena pro všechny, co si rádi hrají. Cílem Cesty chmelového skřítka Hopa je přiblížit muzeum a samo téma pěstování a využití chmele hravou formou i menším návštěvníkům. Po zakoupení vstupenky v recepci obdrží zájemce hrací kartu a s ní vyrazí na prohlídku. V průběhu cesty Chmelařským muzeem na něj čeká pět úkolů. Vyřešení každého úkolu zaznamená dětský návštěvník do hrací karty. Na konec, po vyřešení posledního úkolu v recepci muzea a správného doplnění všech indicií, získá speciální heslo k otevření bedny s pokladem a vybere si zaslouženou odměnu. Navíc za zvládnutí všech úkolů dostane od chmelového skřítka Hopa diplom a právo stát se přítelem chmelových skřítků. Na celém projektu se podíleli pracovníci muzea a agentury ADVEX a DAMM pod grafickým vedením Jaroslava Wagnera.